Een populaire verklaring van het woord pétanque is dat het afkomstig zou zijn van het Franse “pieds tanqués” dat “voeten samen” zou betekenen. Dit klopt echter niet aangezien het werkwoord “tanquer” (of het daarvan afgeleide adjectief “tanqué”) niet bestaat in het Frans.

Het woord komt van het Provençaals “pétanco”, wat een samenstelling is van pé (voet) en tanco (stutpaal) en dient dus opgevat te worden als “voeten die zo geplaatst zijn dat ze zo stevig staan als een stutpaal”.

Evenementen

Berichten voor de website kun je aanleveren bij het secretariaat of via het contactformulier op deze website.