Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
PR:
Lid:

Kantinecommissie:
Beheerder:
Vertegenwoordiger bestuur:
Ambtshalve:

Accommodatiecommissie:
Lid:
Vertegenwoordiger bestuur:

Wedstrijdcommissie:
Wedstrijdsecretaris:
Wedstrijdleider:
Vertegenwoordiger bestuur:

Redactiecommissie:
Redactie:
Lid:
Lid:

Naam:
Ben van Eijk
Ria Kooijman
André Merks
Johan Dielissen
Jacob van Weelden

Naam:
Wil Cornelissen
Jacob van Weelden
André Merks

Naam:
Ben van Eijk
Johan Dielissen

Naam:

Herman Mulder       

Ben van Eijk       

Jacob van Weelden

Naam:
Yvette Vrijhoeven-van Eijk
Ria Kooijman
Joop Spronk

Email:
b.eijk8@chello.nl
secretariaat-jdb@hotmail.com
penningmeesterjdb@gmail.com
jomodias@gmail.com
jacobvanweelden@gmail.com


Email:

wedsecjdb@gmail.com

Telefoon:
06 4221 6891
0418-662100
06 5588 2861
073-5994606
06 4994 9840


Telefoon:

06 4671 8691