Lidmaatschap

Contributie:

Senioren                       :  € 70,00 per jaar
Junioren                       :   € 35,00 per jaar
Ondersteunende leden:   vanaf € 20,00 per jaar

De contributie voor de NJBB, welke begrepen is in de verenigings contributie, voor 2018 is:
C-Licentie   €  12,55
W-Licentie  €  32,60
J-Licentie   €   16,50

Clubkleding:

De clubkleding is uitsluitend via de vereniging te verkrijgen.

Lid worden?

Dat kan door contact op te nemen via ons contactformulier.
Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd.
Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie weken.